Mieszkańcy Kuźni Raciborskiej będą wybierać nowego radnego

Jeszcze przed świętami  Bożego Narodzenia część mieszkańców Kuźni Raciborskiej  pójdzie do urn wyborczych, by oddać głos w wyborach uzupełniających do rady miejskiej. To pokłosie rezygnacji radnego Radosława Kasprzyka z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. – Lokal wyborczy będzie się mieścił w Szkole Podstawowej przy ulicy Piaskowej – tłumaczy Dominik Klimanek, skarbnik gminy.

W okręgu wyborczym nr 2 mieszkańcy zagłosują na dwóch kandydatów, to Adam Skórka i  Mateusz Kot.

Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba zgłosić do komisarza wyborczego w Bielsku-Białej najpóźniej do 7 grudnia. Przez pełnomocnika mogą głosować wyborcy, którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat oraz posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wniosek o stworzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do burmistrza gminy.

 

 

 

Mat: J. Gąska