Mieszkańcy Krzanowic otrzymali paczki żywnościowe

Najbardziej potrzebujące osoby, w gminie Krzanowice otrzymają wsparcie. Urząd po raz kolejny przystąpił do programu „Pomoc żywnościowa dla najuboższych”.  – Program finansowany ze środków unijnych, przy udziale 15 procent z budżetu krajowego – mówi burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedula.

– Żywność jest wydawana tym osobom, które jesienią zakwalifikowały się do tej formy wsparcia – dodaje burmistrz.

Co roku asortyment produktów objętych programem jest rozszerzany. Obecnie obejmuje on 21 produktów.