Miasto wymienia stare kotły na nowe

 

źródło: Straż Miejska w Rybniku

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku modernizuje zasób komunalny. Celem jest poprawa jakości powietrza, estetyki i funkcjonalności. W budynkach mieszkalnych przestarzałe piece węglowe wymieniane są na źródła ciepła niegenerujące problemu „niskiej emisji”. Prowadzone są też termomodernizacje, dzięki którym zapotrzebowanie budynków na energię cieplną będzie mniejsze.

W zarządzie rybnickiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest 241 budynków, w których znajdują się 4398 mieszkania. 92 budynki zostały już stermomodernizowane, w 96 ogrzewanie jest ekologiczne.

W samym tylko 2021 roku zrealizowano już 8 inwestycji polegających na termomodernizacji budynków, a w jednym budynku wykonano kompleksową modernizację (ul. Bolesława Chrobrego 13).  W 8 z nich wymieniono nieekologiczne źródła ciepła, w 1 (ul. Hetmańska 7) trwają prace związane z modernizacją wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Obecnie prace trwają w 56 budynkach – w 33 w dzielnicy Boguszowice, w  23 w dzielnicy Niedobczyce.

Jeszcze w tym roku planowana jest termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w 7 kolejnych budynkach – trwają postępowania przetargowe na realizację inwestycji przy ul. Patriotów 4, 6, 9, 14, Śniadeckiego 5, Kadetów 4, 6.

– Rok 2021 to zatem realizacja inwestycji w 71 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w których znajduje się nieco ponad 1500 mieszkań oraz prawie
2700 przestarzałych źródeł węglowych. Po realizacji tych inwestycji w zasobie ZGM pozostanie 1127 mieszkań oraz lokali użytkowych z ogrzewaniem węglowym. W jednym mieszkaniu funkcjonują zazwyczaj po dwa piece kaflowe. Do końca 2022 roku planujemy wymienić nieekologiczneźródła ogrzewania 697 mieszkaniach, zgodnie z uchwałą antysmogową to data graniczna dla tych pieców – mówi Artur Gliwicki.

Warto dodać, że spośród wspomnianych 1127 mieszkań, 249 to mieszkania w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, a 91 to pustostany, z których część przewidziana jest do rozbiórki, a część do sprzedaży.