Miasto rozbuduje kompostownię

Projekt pod nazwą „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz” uzyskał 825 tys. zł unijnego dofinansowania.
Projekt dotyczy rozbudowy istniejącej kompostowni odpadów zielonych z obecnej przepustowości 3700 ton na rok do przepustowości 4 000 ton na rok oraz zmiany lokalizacji istniejących obiektów infrastruktury technicznej. Zmiany pozwolą na zwiększenie powierzchni technologicznej placu kompostowni.
Wartość wydatków kwalifikowalnych określonych we wniosku o dofinansowanie wynosi 971 517,27 zł natomiast wnioskowane dofinansowanie to aż 85 % kosztów kwalifikowalnych, stanowiących kwotę 825 789,65 zł – poinformował raciborski magistrat.
Warto podkreślić, że Miasto Racibórz jako jedyne w całym województwie śląskim złożyło wniosek w tym poddziałaniu i uzyskało zewnętrzne finansowanie dla rozbudowy tego elementu infrastruktury komunalnej.
Dofinansowanie obejmuje nie tylko wsparcie dla rozbudowy infrastruktury technicznej, ale także przeprowadzenie akcji edukacyjno promocyjnej, która uświadomi mieszkańcom dlaczego warto segregować odpady.