Miasto Pszów zawarło umowę ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń

Trudne rozmowy zakończone sukcesem. Pszów nie musi już obawiać się rosnącego długu. Po wielu latach toczącego się sporu została podpisana ugoda z SRK, która reguluje kwotę i termin spłaty zobowiązań finansowych. Przypomnijmy, spór był związany był z nadpłatami z tytułu opodatkowania budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych za lata 2003-2015. Mówi Piotr Kowol wiceburmistrz Pszowa.

– My jako spółka nie mogliśmy zrezygnować z tego długu. Musieliśmy się poruszać w ramach ordynacji podatkowej, która mocno zawęża możliwości. Rozmawialiśmy z miastem Pszów przez cały ubiegły rok rozumiejąc, że jednorazowa spłata takiej kwoty jest niemożliwa – tłumaczy Radosław Wojtas, wiceprezes zarządu SRK ds. ekonomiki i finansów spółki.

Po przeanalizowaniu aktualnych możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem konieczności zachowania szczególnego rygoru przy planowaniu przyszłych budżetów, Miasto Pszów wystąpiło z propozycją zaspokojenia roszczenia finansowego Spółki.

Nadpłata podatku z odsetkami za zwłokę wyegzekwowana od podatnika, zgodnie z obowiązującym prawem nie mogła podlegać jakimkolwiek negocjacjom. Rozmowy dotyczyły kwot oprocentowania i ewentualnego rozłożenia na raty zobowiązań finansowych Miasta wobec spółki. W trakcie prowadzonych negocjacji zarówno Zarząd Spółki jak i organy nadzorcze ze zrozumieniem podchodziły do argumentów przedstawianych przez Miasto.

Ugoda efektem rozmów

Dzięki konstruktywnym rozmowom obu stronom udało się osiągnąć porozumienie dotyczące kwot, naliczenia oprocentowania i szczegółowych zasad spłaty zobowiązania Miasta wobec Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ponadto ugoda zatrzymała naliczanie dalszego oprocentowania. – Zawarcie tej ugody to nakreślenie nowego horyzontu, który pozwoli na to żeby miasto mogło się dalej rozwijać – mówi poseł Adam Gawęda, przewodniczący podkomisji stałej ds. transformacji rejonów pogórniczych.

Zawarta ugoda z jednej strony zabezpiecza roszczenia finansowe Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a z drugiej stabilizuje sytuację finansową Miasta Pszów i pozwala na przewidywalne i racjonalne prognozowanie przyszłych budżetów miasta. Toczące się postępowania podatkowe ze Spółką (wcześniej  z Kompanią Węglową S.A.) nie były komfortowe ani dla podatnika, ani tym bardziej  dla organu podatkowego czyli Miasta Pszów.

Warunki porozumienia

Spółka Restrukturyzacji Kopalń wyraziła zgodę na rozłożenie roszczenia wynikającego z zawartej ugody tj. 15,3 mln złotych na raty. Miasto zobowiązało się do spłaty w roku 2021 i do końca marca 2022 w sumie 8 mln złotych. Pozostała część roszczenia będzie spłacana w ratach do roku 2029.

– Już wiemy co nas czeka i w jaki sposób możemy planować budżety. Stabilizacja i przewidywalność to najważniejsze dla finansów miasta – podkreśla Joanna Sowa, skarbnik miejski.

Niemal natychmiastowa spłata kwoty 8 mln złotych stała się możliwa dzięki podjętym w okresie ostatnich trzech lat działaniom oszczędnościowym, które miały zabezpieczyć Miasto  przed zapaścią finansową.  Wdrożenie tego  „pakietu oszczędnościowego” było możliwe dzięki konstruktywnej współpracy i pełnemu zrozumieniu radnych Rady Miejskiej w Pszowie.