Miasto przeznaczyło dodatkowe środki na badania

Kędzierzyńsko – kozielski magistrat przeznaczy dodatkowe środki na badania zawartości benzenu w organizmie. Mieszkańcy, którzy nie zdążyli tego zrobić w poprzedniej edycji, będą mogli uczynić to w tym roku. Badania mają polegać na pobraniu próbek moczu i sprawdzeniu zawartości fenoli. – W budżecie gminy zagwarantowano dodatkowe środki na ten cel – informuje prezydent Sabina Nowosielska.

W ubiegłym roku z badań skorzystało 1139 osób. U ponad 87 procent przebadanych mieszkańców nie stwierdzono podwyższonego stężenia benzenu w organizmie. U pozostałych osób norma fenoli była przekroczona.