Matury najwcześniej w czerwcu

Matura 2020 nie odbędzie się w pierwotnie zaplanowanym terminie. Egzaminy dojrzałości zostaną przesunięte, a szkoły pozostaną zamknięte co najmniej do 26 kwietnia.

Matury i egzamin kończący podstawówkę odbędą się najwcześniej w czerwcu. O konkretnych terminach Ministerstwo Edukacji będzie informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.
Szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

 

Mat: Starostwo Wodzisław