Matura pod specjalnym nadzorem

Punktualnie o godzinie 9 maturzyści w całej Polsce przystąpili do egzaminu dojrzałości z języka polskiego – w Raciborzu to wyjątkowy dzień dla ponad 660 młodych ludzi.

Przed rozpoczęciem egzaminu młodzież maturalna miała, jak co roku, swoje życzenia odnośnie tematów egzaminu.

Przed maturzystami dziś (8.06) jeszcze egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym – ten rozpocznie się o godzinie 14.00. Przypomnijmy, wszystkie tegoroczne egzaminy maturalne odbywają się z zachowaniem wyjątkowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego – uczniowie siedzą w oddalonych od siebie o 1,5 metra ławkach, maseczki z twarzy zdjąć mogą wyłącznie w sali egzaminacyjnej, a po zakończeniu egzaminu mają zakaz gromadzenia się w większych grupach na terenie szkoły.