Maseczki dla policji od zakładów karnych na Śląsku

Więźniowie w kilku śląskich zakładach karnych i aresztach śledczych szyją maseczki dla policjantów i pracowników całego śląskiego garnizonu Policji. Wczoraj na terenie Zakładu Karnego w Raciborzu odbyło się przekazanie pierwszej partii maseczek ochronnych wyprodukowanych przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Raciborzu, w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga”. Mówi Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy Służby Więziennej w Katowicach.

Szycie maseczek w ramach programów resocjalizacyjnych jest realizowane we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych na Śląsku.

Dzięki uruchomionemu w Zakładzie Karnym w Raciborzu programowi readaptacji osób pozbawionych wolności, osadzeni szyją maseczki na potrzeby różnych instytucji. W tym konkretnym przypadku, przekazano już 750 sztuk maseczek.

Nawiązana współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Raciborzu, a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach jest elementem współdziałania w zakresie podejmowania czynności przeciwepidemicznych i zapobieganiu źródeł szerzenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podejmowanych w jednostkach penitencjarnych.

Zaznaczyć należy, iż prowadzone przez Służbę Więzienną programy readaptacji są jedną z podstawowych form resocjalizacji osób pozbawianych wolności. Możliwość uczestniczenia we wszelkich akcjach pomocowych, znacząco ułatwia skazanym powrót do społeczeństwa ze wzmocnionym poczuciem własnej wartości.