Marek Ryszka komendantem Policji w Raciborzu

Dzisiaj (29.12) w komendzie wojewódzkiej w Katowicach odbyło się spotkanie związane z objęciem stanowisk kierowniczych w trzech śląskich jednostkach Policji. Zmiany kadrowe dotyczą Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim. Rozkazy personalne o powierzeniu obowiązków wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Komendantem Powiatowym Policji w Raciborzu został nadkom. Marek Ryszka, dotychczasowy I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim.

I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim został nadkom. Adam Marekwica, który do tej pory pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału w Gabinecie Komendanta Wojewódzkiego Policji.

I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Mysłowicach został nadkom. Piotr Migacz, dotychczasowy Naczelnik Wydziału Kryminalnego mysłowickiej komendy.