Mandaty dla kierowców i pieszych

Policjanci z Jastrzębia-Zdroju prowadzili w ostatnich dniach akcję Bezpieczny Pieszy. Efekt? 34 kierowców samochodów zostało ukaranych mandatami za przekraczanie prędkości w pobliżu przejść dla pieszych, pięciu ukarano za wyprzedzanie na lub w pobliżu przejścia, mandaty otrzymało też troje pieszych, którzy zdecydowali się przejść przez jezdnię w miejscach do tego niewyznaczonych.

Przeprowadzona akcja była odzewem na apele mieszkańców miasta dotyczące niebezpiecznych zachowań w rejonie przejść dla pieszych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, oprócz codziennych kontroli drogowych policjanci cyklicznie prowadzą także różnego rodzaju działania drogowe. Jedną z takich policyjnych akcji są działania „Bezpieczny Pieszy”, którą w poniedziałek prowadziła jastrzębska drogówka. Działania te ukierunkowane były przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Policjanci prowadzili więc wzmożone kontrole stosowania się przez pieszych do przepisów ruchu drogowego.

Pod szczególnym nadzorem znajdują się jednak nie tylko piesi, ale również kierujący pojazdami. Ponieważ bezpieczeństwo pieszych zależy również od stosowania się kierowców do obowiązujących przepisów ruchu drogowego i wzajemnego szacunku na drodze. Wobec tego mundurowi w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowań między innymi sprawdzali, czy piesi stosują się do sygnalizacji świetlnej i czy przechodzą przez jezdnie w wyznaczonych miejscach.

Przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych tzw. „zebrę”, dla własnego bezpieczeństwa należy pamiętać, że przejść możemy dopiero po upewnieniu się, czy nadjeżdżające pojazdy się zatrzymały. Nie można wtargnąć na jezdnię, a przechodząc po „pasach”, należy iść zdecydowanym krokiem, nie należy zwalniać, zatrzymywać się, zawracać czy przebiegać przez przejście. Bezwzględnie należy również stosować się do nadawanej sygnalizacji świetlnej, jeśli taka na skrzyżowaniu funkcjonuje.

W ramach akcji skontrolowano 43 pojazdy, z czego 34 kierujących zostało ukaranych za przekraczanie dozwolonej prędkości w obrębie przejść dla pieszych, oraz 5 kierujących za wyprzedzanie na lub w rejonie przejść dla pieszych. W czasie trwania działań 3 pieszych zostało ukaranych za przechodzenie w miejscu niedozwolonym.