Małgorzata Tudaj nadal starostą powiatu

Małgorzata Tudaj starostą, a Józef Gisman wicestarostą powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Członkami zarządu powiatu zostali: Paweł Masełko, Marian Wojciechowski oraz Stanisław Węgrzyn. Tak w tajnym głosowaniu zdecydowali radni. Przewodniczącą Rady Powiatu została Danuta Wróbel, jej zastępcami Jadwiga Mroczko i Dariusz Szymański. Mówi Adam Lecibil ze starostwa w Kędzierzynie-Koźlu.

Podczas obrad dokonano też wyboru przewodniczących komisji problemowych Rady Powiatu. Pracami komisji rewizyjnej ponownie pokieruje Ireneusz Smal. Przewodniczącym komisji skarg, wniosków i petycji został Alojzy Parys. Pracami komisji zdrowia i opieki społecznej ponownie pokieruje Jadwiga Kuźbida. Szefową komisji edukacji i promocji powiatu została Bożena Łotecka, przewodniczącym komisji infrastruktury i bezpieczeństwa został wybrany Piotr Jahn, a pracami komisji budżetu pokieruje ponownie pokieruje Barbara Wołowska.

Od pięciu lat powiat kędzierzyńsko-kozielski notowany jest w ścisłej czołówce, zdobywając rekordową liczbę punktów przyznanych przez ekspertów. Przypomnijmy, samorząd powiatowy z Kędzierzyna-Koźla znalazł się na ósmym miejscu w kraju i niezmiennie od lat notowany jest na pierwszym miejscu w województwie opolskim.