Magistrat stawia na ekologię

Na budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku  w 2022 roku uruchomiono sześć instalacji fotowoltaicznych. Nie jest tajemnicą, że systemy energetyczne w większości miast oparte są w głównej mierze na paliwach kopalnych. Powszechną wiedzą jest również fakt, że wydobycie i eksploatacja paliw nieodnawialnych ma negatywny wpływ na środowisko i powoduje emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Od pewnego czasu coraz większą rolę w łagodzeniu zmian klimatu odgrywają samorządy i ich jednostki. W Rybniku na budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2022 roku uruchomiono sześć instalacji fotowoltaicznych.

– Pierwsza pojawiła się na terenie klubu TKKF Jedność Grabownia. Kolejne na budynkach klubowych w Boguszowicach i w Niedobczycach, a także na budynku Bushido oraz na stadionie miniżużlowym – wymienia Rafał Tymusz, dyrektor rybnickiego MOSiR-u, podkreślając, że instalacje fotowoltaiczne wpisują się w realizowaną od dłuższego czasu przez Miasto Rybnik politykę walki ze smogiem m.in. poprzez racjonowanie wody ciepłej użytkowej czy inwestycje termomodernizacyjne.

– Instalacje fotowoltaiczne na naszych obiektach wpłyną na zmniejszenie kosztów utrzymania oraz na poprawę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł nieodnawialnych – przekonuje Arkadiusz Skowron, zastępca dyrektora MOSiR-u.

Łącznie fotowoltaika zainstalowana na sześciu obiektach MOSiR-u może wyprodukować w ciągu całego roku ponad 81 kWp energii elektrycznej.