Losowanie instalacji OZE w Kuźni Raciborskiej

W Kuźni Raciborskiej odbyło się dziś (09.06) losowanie online w ramach naboru uzupełniającego do projektu „Odnawialne źródła energii”. Mieszkańcy gminy złożyli w 2017 roku wnioski na budowę 408 instalacji OZE. Z budowy instalacji zrezygnowało kilkanaście osób, co umożliwiło otrzymanie środków dla osób, które znalazły się na liście rezerwowej projektu. – Najwięcej wniosków złożono na budowę instalacji fotowoltaicznych – tłumaczy wiceburmistrz gminy Sylwia Brzezicka – Tesarczyk.

Do tej pory gmina podpisała z mieszkańcami 272 umowy na montaż instalacji OZE. W naborze uzupełniającym mieszkańcy złożyli 115 wniosków, komisja rozlosowała 40 instalacji.