Lokaty bankowe – czy to się teraz opłaca?

Lokaty bankowe

Obecne sytuacja gospodarczo ekonomiczna delikatnie mówiąc, nie jest zbyt łatwa. Galopująca inflacja i gwałtowny wzrost stóp procentowych sprawia, że wszystko drożeje, a zwłaszcza kredyty. Jednakże wzrost stóp procentowych ma też jeden mały plus – rośnie oprocentowanie na lokatach i kontach oszczędnościowych. W tym tekście zostaną przedstawione informacje na temat lokat w bankach, które można założyć w trwającym obecnie 2022 roku. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to w tym artykule znajdziesz o tym informacje.

Lokata bankowa – co to jest?

Zapewne większość z nas spotkała się z takim pojęciem jak lokata bankowa, ale czym ona jest tak naprawdę? Warto pokrótce to wyjaśnić. Lokatą bankową nazywamy umowę, którą dana osoba zawiera z bankiem, powierzając mu swoje pieniądze na określony czas. Kiedy umowa dobiegnie końca, bank odda powierzone pieniądze klientowi wraz z odsetkami. Można posłużyć się porównaniem, że lokata bankowa jest swego rodzaju odwróconą pożyczką, gdyż w tym przypadku to bank pożycza pieniądze od klienta w zamian za wynagrodzenie. Lokata jest uważana za jeden z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych, gdyż wypłata środków jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, do równowartości 100 tys. euro. Lokata jednak raczej służy zachowaniu oszczędności niż pomnożeniu kapitału.

Lokata bankowa – jakie są rodzaje?

Wśród oferowanych przez banki komercyjne lokat bankowych możemy wyróżnić następujące rodzaje:

Lokata overnight

Określana jest także mianem lokaty nocnej albo jednodniowej. W trakcie tej lokaty kapitał powierzony bankowi przez klienta jest lokowany tylko na jeden dzień, następnego dnia bank zwraca całość wraz z odsetkami. Kiedyś była bardzo popularna, gdyż umożliwiała ominięcie tak zwanego podatku Belki.
Standardowa lokata terminowa
Jest ona najbardziej popularna, a zarazem najczęściej wybierana wśród innych rodzajów lokat przed klientów banków. Polega ona na powierzeniu bankowi kapitału na z góry określony termin. Po zakończeniu umowy bank wypłaca pieniądze wraz z odsetkami. Zazwyczaj oprocentowanie takiej lokaty jest stałe, zaś zakończenie jej wcześniej wiąże się z karami, np. może to być utrata wypracowanych odsetek.

Lokata strukturyzowana

Lokata tego rodzaju jest podzielona niejako na dwie części składowe. Skonstruowanie jej w taki sposób pozwala osiągnąć dwa cele: pierwszym jest ochrona powierzonego bankowi kapitału klienta, a drugim jest chęć osiągnięcia zysku. Tego rodzaju lokata jest zazwyczaj inwestycją długoterminową. Po jej zakończeniu bank wypłaca klientowi powierzony sobie wcześniej kapitał oraz ewentualne wypracowane odsetki.

Lokata walutowa

Lokata walutowa jest depozytem dokonywanym w obcych walutach. Na wysokość zysku wpływają: różnice kursów walutowych oraz oprocentowanie.

Lokata rentierska

Lokata rentierska jest rodzajem umowy z bankiem, którą podpisuje się na dłuższy czas, zwykle minimum 12 miesięcy, a częściej 2 lub 3 lata. Odsetki są wypłacane w regularnych, z góry ustalonych, odstępach czasu. Oprocentowanie takiej lokaty jest zwykle wyższe. Minusem jest jednak wysoki próg wejścia. Zwykle jest to kwota minimum 100 tysięcy polskich złotych. Można jednak spotkać takie oferty, gdzie próg wejścia nie jest aż tak wysoki.
Lokaty bankowe 2022 – totalmoney.pl
Jeżeli chcesz poznać najciekawsze lokaty bankowe 2022 oferowane przez różne banki komercyjne na rynku polskim, to możesz skorzystać z przygotowanego zestawienia. Warto także zajrzeć na stronę Totalmoney.pl gdzie dowiesz się więcej o ekonomii i bankowości.

Materiał sponsorowany.