Łatwiej otrzymasz mieszkanie komunalne

Już na wiosnę przyszłego roku do nowo budowanego osiedla przy ul. Łąkowej wprowadzą się lokatorzy pierwszych 48 mieszkań wykonanych w wysokim standardzie „pod klucz”. Inwestorem jest Miasto Racibórz z udziałem Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. – Mieszkania będzie można nabyć łatwiej, ponieważ nowa uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych na terenie gminy nie zawiera już zapisu mówiącego o progu metrażowym – mówi Dariusz Polowy, prezydent Raciborza.

Osoby ubiegające się o lokal komunalny muszą nadal jednak spełniać kryterium dochodowe.

Rezygnacja z progu metrażowego otwiera drogę wielu osobom, które nie mogły starać się o przydział mieszkania komunalnego z uwagi na przekraczającą 10 m2/osobę powierzchnie mieszkalną w aktualnie użytkowanym mieszkaniu.