Laboratoria Przyszłości w Raciborzu

Drukarki 3D, gogle wirtualnej rzeczywistości, mikroskopy, aparaty fotograficzne, a nawet stacje lutownicze – to sprzęt jaki trafi do raciborskich podstawówek i przedszkoli w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Pierwsze urządzenia działają już w raciborskiej Szkole Podstawowej numer 13.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Aby uczniowie i nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem nowego sprzętu potrafili w pełni wykorzystać jego potencjał, dziś odbyły się warsztaty prowadzone przez specjalistów z Cyfrowego Centrum Edukacji i Nauki Instytutu Badań Edukacyjnych. Przeprowadzono zajęcia ćwiczeniowe dla kilkudziesięciu uczestników obejmujące zagadnienia takie jak druk 3D, mikrosterowniki oraz rozpoznawanie obrazów.

Program realizowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, a wartość zakupionego sprzętu to nieco ponad milion złotych.