Kwiecień szczęśliwy dla emerytów – trzynasta emerytura już na kontach

Prawie 307 mln zł wydał opolski ZUS na wypłatę trzynastych emerytur. W kwietniowych terminach płatności pieniądze trafiły do ponad 255 tysięcy osób z regionu. Z dodatkowych pieniędzy w województwie opolskim może się cieszyć o 10 tys. osób więcej niż roku temu. Mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

W województwie opolskim na emeryturę plus mogą liczyć nie tylko emeryci i renciści, ale też prawie 3 tys. osób, które co miesiąc pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne.
Ci świadczeniobiorcy dostaną trzynastkę najpóźniej 1 maja.