Kuźnia Raciborska: zmiana siedzib obwodowych komisji

wybory_samorzadowe_urna

Nastąpiły dwie zasadnicze zmiany. Zgodnie z nimi mieszkańcy jednostki pomocniczej “Osiedle” głosować będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Mieszkańcy tzw. “Starej Kuźni” swoje głosy oddawać będą w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji przy ulicy Klasztornej.

W Zespole Szkół przy ulicy Piaskowej zlokalizowane będą dwie obwodowe komisje. Obwodowa komisja wyborcza numer 1 mieścić się będzie w małej sali gimnastycznej. W dużej hali sportowej mieszkańcy Osiedla znajdą siedzibę odwodowej komisji wyborczej numer 2.

Lokal w MOKSiRze dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegóły adresów przyporządkowanych w danym okręgu znajdziecie na obwieszczeniach. Wyciąg tabeli z obwieszczenia prezentujemy Wam poniżej:

obwodowe_komisje_kuznia