Kuźnia Raciborska utworzy aglomerację

Kuźnia Raciborska wraz z innymi miejscowościami zamierza utworzyć aglomerację, celem sięgnięcia po środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. – Pomysł z powołaniem aglomeracji rodził się od pewnego czasu, ale teraz sprawa nabrała przyśpieszenia – wyjaśnia burmistrz Paweł Macha.

Pod uwagę przy tworzeniu aglomeracji brana jest również Ruda Kozielska. – Występując po środki unijne jako aglomeracja, będziemy mogli zdziałać więcej – dodaje burmistrz.