Ktoś grozi, że wysadzi w powietrze skarbówkę i prokuraturę

alarm_bobmbowy

Maile z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego dotarły do prokuratury i urzędu skarbowego w Rybniku. Póki co, wszystko wskazuje na to, że są to alarmy fałszywe. Policja sprawdziła pomieszczenia tych instytucji. Nie znaleziono bomby.

– Nie podjęto decyzji o ewakuacji pracowników – przekazała nam przed chwilą Aleksandra Nowara z tamtejszej komendy policji.

Taką decyzję podejmują kierownicy jednostek. Do wybuchu ma dojść w samo południe. Podobne maile z pogróżkami rozesłano do kilkuset instytucji w całym kraju, m.in. w Raciborzu.

Akcja mailowa żartownisia, który rozsyłał informacje o bombie, miała dziś zasięg ogólnokrajowy. Na terenie województwa śląskiego, taka wiadomość dotarła do około 60 instytucji. Głównie były to urzędy skarbowe, celne, prokuratury. – Zawsze dochodzi do sprawdzenia takich informacji – zapewnia nadkom. Tomasz Gogolin z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach:

Policjanci zapewniają, że żartowniś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.