Krzyżanowice z myślą o świeżym powietrzu

Gmina Krzyżanowice planuje kolejny etap ograniczania niskiej emisji na swoim terenie – gmina ubiega się o środki na wymianę pieców w tamtejszym ośrodku zdrowia i przyległym do niego budynku wielorodzinnym.

Zapowiada zastępca wójta gminy, Wolfgang Kroczek, i dodaje, że jednocześnie trwają procedury związane z przyznawaniem dofinansowań dla wymieniających kotły mieszkańców.

Gmina wsparła w tym roku również osoby przymierzające się do instalacji w swoich budynkach instalacji fotowoltaicznych.