Krzyżanowice wnioskują o ponad 100 mln złotych z Polskiego Ładu

Gmina Krzyżanowice złożyła trzy wnioski o dofinansowania w ramach rządowego programu Polski Ład. Suma oczekiwanych dofinansowań znacznie przekracza 100 milionów złotych – mówi wójt Grzegorz Utracki.

Dofinansowania w formie promes bankowych zostaną przyznane po zweryfikowaniu wniosków przez komisje działającą przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.