Krzanowice wczoraj, dziś i jutro

festiwal_historyczny_1

Krzanowice zrealizowały mały projekt pod hasłem: “Festiwal historyczny – Krzanowice wczoraj, dziś i jutro”. To w ramach drugiej edycji konkursu grantowego. Działanie związane było z 750-leciem założenia Krzanowic.

– Przygotowaliśmy cały cykl przedsięwzięć, które miały pokazać dorobek Krzanowic, aktywność mieszkańców – mówi sekretarz gminy Rita Serafin. Partnerem dla Krzanowic był jeden z ogólnopolskich banków.

Jednym z elementów zrealizowanego grantu była wystawa. Na niej znalazły się prace uczniów, lokalnych twórców i stare fotografie.

Wydarzeniu towarzyszyła konferencja z prelekcjami: Marceli Szymańskiej, Marcina Obruśnika i Krystyny Mandrysz.

Burmistrz Krzanowic – Andrzej Strzedulla:

Wysokość pozyskanego z fundacji banku grantu wyniosła 4 tys. złotych.