Krótkofalowcy z Olesna najlepsi w Polsce

Stacja SP9KDA z Olesna zajęła pierwsze miejsce w zawodach krótkofalowców w Warszawie w kategorii stacji klubowych. To kolejne zwycięstwo oleskich miłośników krótkich fal.

Klub może poszczycić się nawet pucharem zdobytym w zawodach organizowanych przez światowy związek krótkofalowców IARU z siedzibą w Genewie. Krótkofalowcy podkreślają, że ich hobby jest bardzo pożyteczne i potrzebne. Opanowują bardzo skomplikowaną obsługę radia i anten, co ma zasadnicze znaczenie w sytuacjach kryzysowych.

Klub krótkofalowców SP9KDA w Oleśnie jest bazą Oleskiej Sieci Ratunkowej.