Krapkowicki projekt wszedł do drugiego etapu

Projekt „Krapkowice z perspektywą na przyszłość” znalazł się wśród 54 projektów wybranych do drugiego etapu naboru w ramach programu Rozwój Lokalny. Program ten finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.  Krapkowicki projekt zakłada między innymi dopłaty do wymiany pieców węglowych, rewitalizację rynku i dworca autobusowego oraz uzbrojenie terenu za stacją ORLEN przy ulicy Prudnickiej (w perspektywie budowa osiedla mieszkaniowego). Wyboru dokonano spośród 212 zarysów projektów zakwalifikowanych do oceny. Krapkowicka propozycja obok Kędzierzyna-Koźla jest jedyną zakwalifikowaną z województwa opolskiego.

Kwalifikacja do drugiego etapu oznacza intensywną pracę nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego) przy kompleksowym wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Czas trwania tego etapu to minimum 6 miesięcy. Po opracowaniu i złożeniu projektu i planów rozwoju do oceny przez ekspertów, wybranych zostanie ok. 15 projektów, które otrzymają dofinansowanie od 3 do 10 mln euro.