Krapkowice: W Walcach powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne

Pierwsze w regionie i jedno z czterech w kraju centrum opiekuńczo-mieszkalne powstanie w Walcach. Gmina na budowę nowoczesnego centrum pozyskała 2,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co stanowi ponad 90% wartości przedsięwzięcia. Centrum powstanie do 2022 roku i zagwarantuje dziewięć miejsc całodobowych dla osób niesamodzielnych i wymagających opieki oraz 6-8 miejsc dla osób, które będą korzystały z dziennej formy wsparcia i opieki.

Wójt Gminy Walce – Marek Śmiech wraz w Wójtem Reńskiej Wsi Tomaszem Kandziora podpisali w lipcu porozumienie, które daje możliwość ulokowania w Centrum również osoby z Gminy Reńska Wieś.

Centrum wybudowane zostanie za Ośrodkiem Pomocy Społecznej tworząc kompleks wraz z Ośrodkiem Zdrowia oraz Gabinetem Rehabilitacyjnym.