Krapkowice: PSZOK-i będą nieczynne

30 stycznia Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Limanowskiego 61 oraz Piastowskiej 38C w Krapkowicach będą nieczynne. Wysypiska dostępne dla mieszkańców są jedynie przez pierwsze cztery soboty miesiąca. PSZOK przy ul. Limanowskiego 61 w Krapkowicach otwarty jest w każdą 1 i 3 sobotę miesiąca. PSZOK przy ul. Piastowskiej 38C w Krapkowicach czynny jest w każdą 2 i 4 sobotę miesiąca.