Krapkowice: Pierwsze podłączenia do gazu już w przyszłym roku

Ruszyła budowa nowego gazociągu na terenie gminy Krapkowice. Docelowo, w ciągu następnych lat ekologiczne paliwo doprowadzone zostanie do południowej części miasta. Łączna długość układanego obecnie gazociągu średniego ciśnienia liczy 3,2 km i biegnie od stacji redukcyjnej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej, dalej w kierunku stadionu Unii, pod rzeką Osobłogą i dalej przez centrum Żywocic aż do miejscowości Pietna. Po nowym roku mieszkańcy Żywocic będą mogli składać w krapkowickim oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa wnioski o wydanie warunków przyłączenia. Dotyczy to w pierwszej kolejności zabudowań położonych wzdłuż budowanej sieci. Po podpisaniu umów pierwsi mieszkańcy będą mogli korzystać z gazu w sezonie zimowym 2021/2022.

Krapkowiccy samorządowcy o nowe przyłącze starali się dwa lata. Efektem było rozpisanie w 2019 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa w Opolu przetargu a następnie podpisanie umowy z wykonawcą budowy gazociągu. Inwestycja realizowana jest od ubiegłego roku przez firmę MORGAZ poprzez formułę zaprojektuj-wybuduj. Wartość zadania opiewa na 630 tys. zł netto.