Krapkowice mają dwa nowe PSZOKi

Od nowego roku w Krapkowicach uruchomione zostaną dwa punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeden przeznaczony jest dla osób zamieszkujących Otmęt, drugi dla mieszkańców Krapkowic i 11 pozostałych sołectw. Prace zostały zakończone we wrześniu, obecnie magistrat ogłosił przetarg na dostawę wyposażenia dodatkowego. Mówi Andrzej Brzezina, wiceburmistrz miasta.

Wiceburmistrz dementuje plotkę, że miasto zamienia mobilny PSZOK na dwa płatne punkty. Mieszkańcy będą mogli oddać odpady na wysypiska bezpłatnie.

Na wysypisko będzie można również przywieźć odpady zielone. Z bezpłatnych punktów skorzystają mieszkańcy, którzy płacą za zagospodarowanie i odbiór odpadów w gminie.