Krapkowice dogadały się z Gogolinem w temacie opieki żłobkowej

Władze Krapkowic dogadały się z Gogolinem w temacie opieki żłobkowej. Rodzice, którzy mieszkają np. w Krapkowicach a posyłają dziecko do gogolińskiego ośrodka, nie muszą głowić się nad formalnościami. Samorządy nawzajem wypłacą sobie dotacje przewidziane w budżecie na każdego malca.
Refundacja dotyczy dzieci w wieku do lat trzech. To 450 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie dwóch gmin.

Dotację przekazuje się dla podmiotów prowadzących żłobki w celu zapewnienia dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka – podaje urząd.

Działania podjęte przez samorządowców wspierają rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, pozwalają pogodzić pracę zawodową rodziców z obowiązkami rodzinnymi – argumentują urzędnicy z obu samorządów.