Krapkowice chcą trzeciej przeprawy przez Odrę

Urząd miasta w Krapkowicach myśli o budowie trzeciego mostu, który jednocześnie byłby częścią południowej obwodnicy miasta. Przeprawa ma połączyć drogę krajową 45 z drogą wojewódzką 423. – Koncepcja budowy nowego mostu jest już gotowa od ośmiu lat – tłumaczy zastępca burmistrza Andrzej Brzezina.

Inwestycja ma powstać w ramach rządowego programu Mosty +. W przedsięwzięcie zaangażowana jest również gmina Gogolin. O zamiarze budowy przeprawy mostowej włodarze obu gmin poinformowali marszałka województwa.

Obecnie Krapkowice dysponują jedną przeprawą mostową. W trakcie realizacji jest adaptacja mostu kolejowego dla ruchu samochodowego w Otmęcie.