Kozielski szpital ma nowy OIOM


W piątek (3.04) rozpocznie funkcjonowanie nowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w kozielskim szpitalu. Placówka będzie miała od tego momentu dwa takie oddziały, które będą funkcjonować jednocześnie do czasu zakończenia epidemii COVID-19. Mówi Adam Lecibil ze starostwa w Kędzierzynie-Koźlu.

Budowa zupełnie nowego oddziału od podstaw jest częścią dużego projektu przebudowy lecznicy za ponad 12 mln zł. Łącznie znajdzie się tam dziewięć łóżek z respiratorami, kardiomonitorami, pompami infuzyjnymi podłączonymi do centrali monitorującej. To wszystko pochłonie aż 8 mln zł, z tego 6 mln szpital zdobył z unii, 2 mln pochodzą z budżetu kędzierzyńskiego starostwa powiatowego.