Kotły gotowe do pracy

Zakończyły się próby ciśnieniowe nowych kotłów mających pracować w budowanej Elektrociepłowni Radlin – podała właśnie realizująca zadanie firma Rafako.

Powodzenie próby ciśnieniowej oznacza potwierdzenie szczelności i zakończenie montażu części ciśnieniowej kotłów parowych. Każdy z kotłów wytwarza parę przegrzaną w maksymalnej ilości 62 t/h, o ciśnieniu 45 bar i temperaturze 490 °C. Kotły opalane są nadmiarowym gazem koksowniczym, niewykorzystywanym do celów technologicznych w koksowni. Każdy z kotłów zużywa od 3 150 do 11 500 Nm3/h gazu koksowniczego o wartości opałowej około 17 MJ/Nm3
lub rezerwowo olej lekki. Kotły przez 30 minut pracowały w warunkach podobnych do tych, jakim będą musiały sprostać po uruchomieniu ciepłowni – urządzenia próby przeszły bez szwanku.

Kolejnym etapem budowy elektrociepłowni będzie instalacja turbozespołu i kompletnych technologii, dopiero później będzie możliwe uruchomienie obiektu. – Prace przy budowie elektrociepłowni są realizowane z najwyższą starannością – powiedział Radosław Domagalski – Łabędzki, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. – Wykonana próba ciśnieniowa to jeden z najważniejszych testów technologicznych, a jej powodzenie, to zarazem potwierdzenie i zamknięcie jednego z najważniejszych etapów – dodał.

Nowoczesna elektrociepłownia opalana gazem koksowniczym, dotąd niewykorzystywanym w całości, a powstającym podczas produkcji koksu to jeden z ważniejszych projektów realizowanych obecnie przez RAFAKO S.A., które było także projektantem elektrociepłowni.