Kosztowna “strefa bez węgla”. Urząd podał pierwsze wyliczenia

Wiosna to nowa energia działania, także w tematyce walki z niską emisją. Jak słyszymy w raciborskim Urzędzie Miasta, ta pora roku i koniec sezonu grzewczego, na pewno nie spowodują, że temat zostanie zamieciony pod dywan. Prezydent powołał specjalny zespół, które wymyśla sposoby walki z zanieczyszczonym powietrzem. Gremium skupia się teraz nad ewentualnym wprowadzeniem w Raciborzu – strefy wolnej od węgla.

Specjalny zespół ds. Programu Ograniczania Niskiej Emisji, zgodnie z zapowiedziami, podjął już rozmowy z zakładami sieciowymi. Zaproszenia na kolejne posiedzenie zespołu (planowane na 18 kwietnia) wystosowano do PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa oraz do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. – podał UM w Raciborzu.

W skład zespołu wchodzą radni: Henryk Mainusz, Marcin Fica, Michał Kuliga, Andrzej Rosół, Paweł Rycka, Leszek Szczasny i Jan Wiecha, przedstawiciel strony społecznej – Piotr Dominiak z Raciborskiego Alarmu Smogowego oraz pracownicy urzędu z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Katarzyna Polak i Jolanta Bujalska. Pracom zespołu przewodniczy I Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Krzyżek.

– mówi Mirosław Lenk, prezydent Raciborza. Jak donosi urząd – Miejski Zarząd Budynków ma już wstępne szacunki dotyczące kosztów. Łącznie na tą koncepcję, czyli dostosowanie budynków wielorodzinnych z zasobu mieszkaniowego i budynków wspólnot, miasto wydać musiałoby ok. 82 mln zł.

Za urzędem publikujemy pierwsze wnioski, do jakich doszedł powołany zespół:

– samo przygotowanie zasobu mieszkaniowego gminy to koszt wynoszący prawie 65 milionów złotych,
– do tego doliczyć należy budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy (634 lokale z ogrzewaniem węglowym), których koszt termomodernizacji i wymiany źródła ciepła wyniósłby prawie 11,5 mln zł,
– dodatkowo, przed wymianą systemu grzewczego należałoby uwzględnić uzbrojenie lokali w wc i łazienki. Takich mieszkań (z sanitariatami na korytarzach) w zasobach MZB jest dziś 285, a koszt przeprowadzenia takich prac oszacowano na 5 mln 700 tys. zł,
– łącznie na dostosowanie budynków wielorodzinnych będących w zasobie mieszkaniowym MZB i w budynkach wspólnot z udziałem gminy Miasto Racibórz wydać musiałoby ok. 82 mln zł.

A to nie wszystko. Jak zauważają urzędnicy – zbadać należy jeszcze potrzeby zasobu budownictwa wielorodzinnego prywatnego i budownictwa jednorodzinnego oraz przede wszystkim możliwości techniczne podłączeń do sieciowych nośników energii (ciepła systemowego, gazu ziemnego) w poszczególnych dzielnicach i strefach Raciborza.