Koronawirus: sytuacja na Raciborszczyźnie

Informacja z dnia 05.04.2020 roku, godzina 12:00 związana z zagrożeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 na obszarze nadzorowanym przez PPIS w Raciborzu (powiat raciborski i miasto Racibórz)

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na obszarze nadzorowanym przez PPIS w Raciborzu (powiat raciborski i miasto Racibórz)
-liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS -57
-liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2-7
-liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 305
-liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni-8
-liczba ozdrowieńców -0
-liczba zgonów -1

Miasto Racibórz
-liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS -22
-liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2- 2
-liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym -110
-liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni -4
-liczba ozdrowieńców -0
-liczba zgonów -1

Gmina Kornowac
-liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS – 3
-liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2-1
-liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym -26
-liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni -1
-liczba ozdrowieńców -0
-liczba zgonów -0

Gmina Krzanowice
-liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS -7
-liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 – 2
-liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym -29
-liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni -2
-liczba ozdrowieńców -0
-liczba zgonów -0

Gmina Krzyżanowice
-liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS -2
-liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 -1
-liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 40
-liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni -0
-liczba ozdrowieńców -0
-liczba zgonów -0

Gmina Kuźnia Raciborska
-liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS -4
-liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2-1
-liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym- 35
-liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni -1
-liczba ozdrowieńców -0
-liczba zgonów -0

Gmina Nędza
-liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS -0
-liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2-0
-liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym- 16
-liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni-0
-liczba ozdrowieńców -0
-liczba zgonów -0 Gmina Pietrowice Wielkie
-liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS- 2
-liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2-0
-liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym-33
-liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni -0
-liczba ozdrowieńców -0
-liczba zgonów -0

Gmina Rudnik
-liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS -0
-liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2-0
-liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym-15
-liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni -0
-liczba ozdrowieńców -0
-liczba zgonów -0