Kornicka firma największym producentem okien w kraju

Znane są wyniki handlowe Eko-Okien za cały 2020 rok. Producentowi z Kornic udało się przebić granicę 2 mld zł przychodu. Sprzedaż Eko-Okien w ubiegłym roku wzrosła o 16,8 proc. względem wyników osiągniętych w 2019 r. Tym samym Eko-Okna wychodzą na prowadzenie w kraju wśród producentów stolarki okiennej.

Tak dobre wyniki firmy z Kornic to efekt rewolucji personalnej w firmie, z której w czerwcu 2020 roku odszedł dyrektor handlowy Michał Maciejewski oraz kilkudziesięciu handlowców. We wrześniu 2020 roku następcą Maciejewskiego została Iwona Muszyńska, która wcześniej związana była z nowosądeckim Dako