Kopalnia w Rybniku? Adam Gawęda: “Nie wykluczam”

Nie milknie temat budowy kopalni w Rybniku – Paruszowcu. Inwestor nie zamierza rezygnować z planów budowy, samorząd i mieszkańcy mówią zdecydowane nie, a wiceminister energii Adam Gawęda nie wyklucza żadnego z rozwiązań.

Jednak warunkiem koniecznym będzie zgoda lokalnej społeczności – zaznacza minister.

Mieszkańcy i władze Rybnika zapowiadają dalsze protesty przeciwko planom budowy nowej kopalni na terenie rybnickiego Paruszowca.