Konkurs na dyrektora: kandydat ma uwagi, starostwo odpiera zarzuty

Nie milkną echa niedawnego konkursu na stanowisko dyrektorskie w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W pierwszym postepowaniu konkursowym na to stanowisko do starostwa wpłynęła jedna kandydatura. Chętny do poprowadzenia zamku i zarządzani nim był społecznik, biznesman, właściciel pałacu w Wojnowicach – Zbigniew Woźniak. Osoba znana, nagradzana przez powiat w konkursie “Mieszko”. Powiat nie złożył jednak kandydatowi propozycji pracy i ruszył z ponowną procedurą konkursową. To stało się podstawą uwag ze strony kandydata do samego konkursu i formy informowania o nim, jak również do trwającego, w którym przypomnijmy – starostwo nie podało nazwisk kandydatów zasłaniając się ich aktualnymi relacjami z pracodawcami.

W drugim konkursie na stanowisko dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu, w terminie wyznaczonym do składania dokumentów wpłynęło 13 ofert – podało dziś Starostwo Powiatowe. Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonała analizy dokumentów na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2018 r. zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego.

10 ofert spełniło wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i kandydaci zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, którym będzie rozmowa kwalifikacyjna. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona, w tym opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

– Z uwagi na docierające do urzędu sugestie i prośby o opublikowanie listy kandydatów spełniających wymagania ww. naborze, informuję że w obowiązującym systemie prawnym brak jest podstawy prawnej do upublicznienia danych osób kandydujących na określone stanowisko, gdyż przepis ustawy o pracownikach samorządowych nakazujący umieszczenie w BIP listy kandydatów spełniających wymagania formalne przestał obowiązywać 31 grudnia 2008 r. Aktualne regulacje w tym zakresie mają na celu ochronę sfery prywatności osób biorących udział w naborze oraz ich relacji z dotychczasowym pracodawcą – podała dziś Karolina Kunicka, Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu. Dodając, że: osoby kandydujące na stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze wyraziły zgodę na udostępnianie swoich danych w zakresie związanym tylko i wyłącznie z samą procedurą naboru.