Koniec z zaśmiecaniem drogi

Zasypywana przez wiele lat gruzem i odpadami przez mieszkańców gminy Rudnik droga pomiędzy Strzybniczkiem a nowym osiedlem Cisza została uprzątnięta. Przyzwolenie na zaśmiecanie tego odcinka drogi dał ówczesny włodarz gminy. Obecny wójt gminy Piotr Rybka, postanowił zakończyć ten proceder i doprowadził teren do porządku.

W najbliższym czasie gmina planuje jeszcze wyrównać drogę kruszonym kamieniem.

W czerwcu udało się udrożnić inną drogę zasypywaną przez mieszkańców gruzem i odpadami, to odcinek między Łubowicami a Gackami.