Konferencja na 25-lecie rudzkiego parku

Konferencja z okazji 25-lecia utworzenia Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe miała wczoraj miejsce w Rudach. Poprowadził ją Henryk Siedlaczek:

W konferencji  brał udział między innymi pierwszy dyrektor parku, Jan Maciej Waga. Jak mówi, był też jedynym dyrektorem parku, bo później rudzka enklawa przyrody stała się częścią zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach:

Jak dodaje Jan Waga, właśnie za jego zarządzania parkiem krajobrazowym powstawały pierwsze przepisy, które stały się następnie częścią przepisów unijnych:

Po spotkaniu teoretycznym w rudzkiej szkole miał miejsce objazd parku oraz wyprawa na teren pożarzyska, które strawił pożar w 1992 roku.