Koncert na pożegnanie dyrektor raciborskiego muzeum

Joanna Muszała Ciałowicz zrezygnowała z funkcji dyrektora raciborskiego muzeum. Będzie nim zarządzać do 28 sierpnia. Joanna Muszała Ciałowicz jest historykiem sztuki, od 1 października 1999 roku dyrektorem Muzeum w Raciborzu. Owocem wieloletniej pracy Pani Joanny jest zbudowanie trwałej grupy odbiorców trudnego przekazu, jakim są eksponaty historyczne.

Działalność Joanny Muszały Ciałowicz ma na celu budowanie lokalnej tożsamości, świadomości historycznej i popularyzację nauki. Muzeum oprócz stałej oferty wystawienniczej cyklicznie organizuje wystawy czasowe, spotkania naukowe i popularnonaukowe, prelekcje, wykłady, spotkania autorskie oraz koncerty. Ponadto Muzeum w Raciborzu prowadzi działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, konserwatorską, dotyczącą gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz ich digitalizacji. Muzeum z uwagi na bogate zbiory i ich wartość cieszy się renomą w całej południowej Polsce. Muzeum było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane w konkursach Marszałka Województwa Śląskiego na ”Muzealne wydarzenie roku”.

– Decyzję Pani dyrektor przyjąłem ze zrozumieniem. Jeszcze w sierpniu planujemy z Panią Joanną Muszałą Ciałowicz wspólną organizację koncertu. Będzie to wydarzenie zamykające prawie 22-letni okres pracy Pani dyrektor i okazja do złożenia podziękowań za jej wkład w dorobek kulturalny naszego miasta – zapowiada Dariusz Polowy, prezydent Miasta.