Komunikacja autobusowa po nowemu. Urząd zachęca do zapoznania się ze zmianami

W poniedziałek 19 marca zmieni się system miejskiej komunikacji autobusowej w Raciborzu. Oprócz zmienionego rozkładu jazdy, modyfikacje dotyczą tras. Urzędowi i Przedsiębiorstwu Komunalnemu zależy na tym, aby dopasować kursy do realnych potrzeb podróżnych.

Zmiany mają skutkować usprawnieniem komunikacji. Mają przynieść efekty w postaci lepszego obłożenia kursów, dobrze skorelowanych połączeń. Urząd i PK zamierzają obserwować wprowadzone modyfikacje i w razie konieczności, za trzy miesiące pochylić się nad nimi ponownie.

Prezydent Mirosław Lenk zachęca też do tego, aby przetestować wprowadzone rozwiązania. Darmowe kursy możliwe będą od poniedziałku 19 marca do niedzieli 1 kwietnia.

Racibórz, planując zmiany w systemie komunikacji, wzorował się na rozwiązaniach wykorzystywanych w większych miastach. Operatorzy proponują podróżnym testy, darmowe kursy i ocenę, czy komunikacja autobusowa i jej zorganizowanie są bardziej przyjazne. Ponowna okazja do wyrażenia swoich opinii na temat działania całego – odświeżonego sytemu, możliwa będzie przed wakacjami.

Nowy rozkład dostępny jest też na urzędowym portalu.