Komputery do dyspozycji uczniów

Jeszcze w tym miesiącu sprzęt komputerowy, zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, trafi do uczniów z terenu gminy Gogolin.

Burmistrz Gogolina podpisał już umowę z wykonawcą zadania, który dostarczy komputery warte niemal 300 tysięcy złotych. To łącznie 115 sztuk laptopów i 8 tabletów dla dzieci oraz wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Planowany termin przekazania to druga połowa sierpnia.