Komputery dla rodzin zastępczych i domów dziecka przekazane

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. podczas krótkiego spotkania przekazano komputery dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i domach dziecka, zakupione w ramach programu wspierania pieczy zastępczej. W sumie w powiecie wodzisławskim rozdysponowanych zostało 140 laptopów.

Laptopy mają służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką rodzin zastępczych oraz domów dziecka. Szczególnego znaczenia nabiera to podczas epidemii, gdy w procesie nauczania w szkołach angażuje się środki komunikowania się na odległość.

W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014) oprócz komputerów PCPR w Wodzisławiu Śl. zakupiło środki dezynfekcyjne, ozonator, a także wyposażenia sal izolacyjnych, jakie profilaktycznie utworzono w domach dziecka. Całkowity koszt wyniósł prawie 400 tys. zł.