Komendant policji w Krapkowicach odwołany

Podinspektor Józef Chudoba, dotychczasowy komendant policji w Krapkowicach, został wczoraj odwołany ze stanowiska. Taką decyzję podjął komendant wojewódzki w Opolu, posiłkując się między innymi opinią starosty krapkowickiego, Macieja Sonika.

Powodem odwołania były działania policji w związku z organizowanym w Krapkowicach Strajkiem Kobiet i interwencją domową u 14-letniego Macieja Rauhuta (o sprawie pisaliśmy tutaj).