Kolejny familok odzyska dawny blask!

Miasto Radlin pozyskało ponad 1,8 mln zł na adaptację zabytkowego familoka na Kolonii Emma, przy ul. Korfantego 87 na poczet przyszłego Centrum Usług Społecznych! Środki zostały pozyskane z puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wyremontowanego w 2018 r. familoka na ul. Pocztowej (siedziba Świetlicy Środowiskowej “Koliba”) i najpewniej już niebawem będzie wyglądem przypominał swojego zrewitalizowanego “sąsiada”.

Projekt przewiduje przebudowę budynku przy ul. Korfantego 87 w Radlinie (familok naprzeciw parkingu kopalnianego, obecnie niezamieszkały) oraz adaptację w całości na Centrum Usług Społecznych.

Zakres prac obejmuje gruntowną przebudowę budynku w tym m.in. jego ocieplenie od wewnątrz, czyszczenie zabytkowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachu oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i teletechnicznych. Ponadto dobudowany zostanie szyb windowy z platformą dla osób niepełnosprawnych, wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakupione wyposażenie.

Centrum Usług Społecznych w Radlinie będzie w swej działalności skupiało się na integracji mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomieszczenia zostaną udostępnione jako miejsca spotkań różnych grup wiekowych z możliwością pracy grupowej, rekreacji, udziału w zajęciach integracyjnych, warsztatach, spotkaniach kulturalnych i prelekcjach .
Oprócz Radlina z tej puli środków dofinansowanie otrzymało również miasto Rybnik (Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku) oraz gmina Lyski (Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Lyski).