Gmina otrzymała wsparcie na budowę sieci sanitarnej

Kuźnia Raciborska pozyskała ponad 2 mln złotych na budowę kanalizacji sanitarnej w Jankowicach. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budowa sieci sanitarnej obejmować będzie ulice: Raciborską, Wiejską, Leśną, Szkolną, Wypoczynkową oraz Polną. Planowany termin rozpoczęci prac to druga poła bieżącego roku. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2023 roku.