Kolejne umowy w ramach projektu “Śląskie. Zawodowcy” podpisane

W Katowicach podpisano listy intencyjne dotyczące przystąpienia kolejnych partnerów do projektu “Śląskie. Zawodowcy”. W jego ramach ok. 2000 uczniów z całego województwa, w tym m.in. z powiatu wodzisławskiego zyska kolejną okazję do zdobycia ciekawych kwalifikacji zawodowych, a także do odbycia płatnych staży i praktyk u pracodawców.

Celem jest poprawa oferty i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w województwie śląskim, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział uczniów w stażach, praktykach, kursach, doradztwie, zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim, wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” to potężne przedsięwzięcie edukacyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany do końca 2022 r., a jego wartość to bagatela ponad 18 mln zł.