Kolejne udogodnienie przy ruinach w Tworkowie

Okolice ruin zamku w Tworkowie przyciągają coraz więcej turystów, a to skłania samorządy do kolejnych inwestycji na tym terenie – niedawno oddano tam do użytku wyremontowaną drogę, teraz gmina chce ułatwić życie odwiedzającym ruiny – mówi zastępca wójta gminy Krzyżanowice, Wolfgang Kroczek.

W marcu tego roku gmina otrzymała też ponad 2 miliony złotych na kolejny etap rewitalizacji budynku starej wozowni na terenie zamku – prace mają się zakończyć w przyszłym roku.